Beschrijving van boereplaetsen

Van de op de kaart met roze stip gemarkeerde pleatsen is in de jaren zestig een beschrijving verschenen in het Fries Landbouwblad. Deze artikelen zijn via onderstaande lijst als pdf te downloaden.

 

Allingawier 

Asinga 

Birnia 

Binnema 

Ekema

Feddema 

Gaatsma

Graalda

Grut Blijema

Grut Jetsma

Grut Mellema

Grut Suffenstra

Hania

Hoflandstra

Hottingawier I

Hottingawier II

Ingebuorren

Rippersma

Jongema

Klein Biensma

Lyts Fenwierstra 

       Bewoners Lyts Fenwierstra

Lyts Jetsma

Lyts Mellema

Lyts Suffenstra

Koldaard

Lyts Toetsma

Roorda

Modderwier

Nijdamstra

Oedsma

Opperburd

Riedstra

Rinsema

Romkema State

Sjonnema

Grut Blijema

Timersma

Tjesmawier

      Bewoners Tjesmawier

Tutsma

Wiglema

      Bewoners Wiglema

Wytsma