Dorpscanon

Dorpscanon Grou

Grou gaat meedoen aan de website over Friese dorpscanons. Zie hiervoor: https://www.dorpscanon.nl

De vraag is: wat zijn de historisch gezien meest karakteristieke mensen, gebeurtenissen, gebouwen voor het dorp Grou en omgeving?

Hierbij gaat een eerste lijst van ‘vensters’ naar het verleden, opgesteld door de werkgroep Dorpsarchief Grou. 

Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Mogelijk ideeën voor nieuwe ‘vensters’? Laat het ons weten

www.dorpsarchiefgrou.nl